Djelatnosti

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

  • Prva pomoć 
  • Dobrovoljno darivanje krvi 
  • Socijalno-humanitarne aktivnosti 
  • Služba traženja 
  • Mladež Crvenog križa 
  • Tradicionalne akcije Crvenog križa