STATUT

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OGULIN

ZAKON

O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU
 

ZAKON

O SOCIJALNOJ SKRBI

PRAVILNIK

O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Osnova za rad

Dobrovoljno darivanje krvi

Hrvatski Crveni križ

Humanitarna pomoć

Krizne situacije

Ministarstvo poljoprivrede

Pomoć u kući

Pravno na pristup informacijama

Prva pomoć

Volontiranje

Zaçtita na radu

Zakon o zaštiti osobnih podataka