Projekti

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI

ZAŠTO DARIVATI KRV?

Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek-darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Kako bi se osiguralo brzo, kvalitetno i sigurno liječenje bolesnika potrebno je uvijek imati dovoljan broj darivatelja krvi, a time i dovoljne količine krvi u pričuvi.

Program okupljanja dobrovoljnih darivatelja krvi je socijalni program. U Hrvatskoj, kao i u drugim europskim zemljama, odnos između darivatelja i transfuzijske službe osniva se na partnerstvu između darivatelja krvi, društva/zajednice i transfuzijske službe.

U osnovi transfuzijske djelatnosti jest program okupljanja darivatelja krvi. O provedbi tog programa ovisi liječenje bolesnika transfuzijama krvi, krvnim pripravcima i derivatima plazme

Tko može darivati krv?

Svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, čija je tjelesna težina iznad 55 kg.

Muškarci mogu darivati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca.

BROJ PRIKUPLJENIH DOZA KRVI GDCK OGULIN U 2019. GODINI: 1077

ZADACI NA PODRUČJU DDK

-organizirati akcije prikupljanja dragovoljno darivane krvi na našem području prema Kalendaru akcija i planu potreba naše Bolnice, te pripremati zahvalni obrok za darivatelje

-animaciju građana naročito mladih za uključivanje u obitelj DDK u školama, općinama i radnim sredinama

-susreti i druženje darivatelja, obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj (25. listopada) i Svjetskog dana darivatelja krvi (14. lipnja), podjela priznanja i predlaganje za priznanja Grada, Općina i državna odlikovanja

-vođenje sve potrebne evidencije o DDK i izvještavanje organizacija, institucija i javnosti o uspješnosti prikupljanja dragovoljno darivane krvi

DARUJTE KRV, POKLONITE ŽIVOT!

Termini akcija darivanja krvi u 2021. godini

R.br.  Datum akcije
 1.  8. 1. 2021.
 2.  5. 2. 2021.
 3.  5. 3. 2021.
 4.  2. 4. 2021.
 5.  7. 5. 2021.
 6.  4. 6. 2021. 
 7. 2. 7. 2021. 
8. 6. 8. 2021.
9. 3. 9. 2021.
10. 1. 10. 2021.
11. 5. 11. 2021.
12. 3. 12. 2021.

TEČAJEVI PRVE POMOĆI

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin ima licenciranog liječnika koji provodi obuku iz Prve pomoći u našim prostorijama u ulici Proce 16, Ogulin, sa suvremenom opremom i nastavnim pomagalima.

Svi programi osposobljavanja se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.

1. TEČAJEVI ZA VOZAČE – Tečajevi Prve pomoći , kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, provode se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći za vozače iznosi 450,00 kuna za program od 9 sati.

 2. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA – Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće i povrede na radu, provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) kojim je utvrđen broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Nakon tečaja, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, izdaje uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu za 10 satni tečaj 570 kuna.

3. OBNOVA ZNANJA – Stečeno znanje i vještine pružanja prve pomoći s vremenom se gube. Stoga je obnova znanja nužna kako bi se održala kvaliteta znanja koja omogućava djelovanje u slučaju potrebe pružanja prve pomoći.

Cijena tečaja obnove znanja iz pružanja prve pomoći, u trajanju od 6 sati je 210 kuna.

NAPOMENA:

Svaki poslodavac je, sukladno Zakonu o zaštiti na radu dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu. Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći

PROJEKT Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II

Naziv projekta: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II (UP. 02.1.1.13.0360)

Cilj: Osnažiti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Partneri na projektu: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac

Centar za socijalnu skrb Ogulin

Grad Ogulin

Općina Tounj

Općina Saborsko

Ukupna vrijednost projekta: 1.964.700,00 kn

Razdoblje provedbe: Razdoblje provedbe započelo je 5. siječnja 2021. godine i trajat će 16 mjeseci

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ogulin.

element2 a4 1 1024x268 1024x268

logo gdck ogulin

Pomoć u kući za starije, nemoćne i bolesne osobe

Naziv projekta: Pomoć u kući za starije, nemoćne i bolesne osobe

Cilj: Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba na području grada Ogulina, općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko pružanjem usluga pomoći u kući i posudbom ortopedskih pomagala

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Ukupna vrijednost projekta: 72.000,00 kuna po godini provedbe

Razdoblje provedbe:  34 mjeseca. Početak provedbe prve godine je 1. ožujak 2021. godine

Projekt financira Karlovačka županija

Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina

Dana 26.06.2020. godine  Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin kao prijavitelj projekta potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj ugovora: KK.08.1.3.04.0162) u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina”. Partner na predmetnom projektu je Grad Ogulin.

Provedbom projekta adaptirat će se i opremiti objekt za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina.

Ukupna vrijednost projekta: 10.914.637,85 kuna

Prihvatljivi troškovi: 10.914.637,85 kuna

EU sufinanciranje projekta: 10.914.637,85 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.05.2019. – 30.11.2022.

Važan si – kreni!

Naziv programa: Važan si – kreni!

Cilj: smanjiti rizik od socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u potrebi na izoliranim područjima razvojem izvaninstitucionalnih usluga koja na tim područjima nisu razvijene

Posebni ciljevi:

  1. poboljšati kvalitetu života starijim i socijalno ugroženim osobama u ruralnom području organiziranjem usluga prijevoza
  2. stvaranje osjećaja sigurnosti i pripadnosti društvu starijih i socijalno ugroženih osoba
  3. suradnja i razvijanje partnerskih odnosa s institucijama na području djelovanja GDCK Ogulin 

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Partneri na projektu: 

Karlovačka županija

Grad Ogulin

Općina Tounj

Općina Josipdol

Općina Plaški

Općina Saborsko

Ukupna vrijednost projekta: 164.000,00 kn po godini provedbe

Razdoblje provedbe:  Razdoblje provedbe programa je najdulje 24 mjeseca. Razdoblje prve godine programa započinje 1. siječnja 2021.  i traje do 31. prosinca 2021.  godine

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uz sufinanciranje Karlovačke županije, grada Ogulina, općine Tounj, općine Josipdol, općine Plaški i općine Saborsko

PRVA POMOĆ NATJECANJE

Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici, razvijanje osjećaja solidarnosti i formiranje stavova o potrebi odgovornog ponašanja prema sebi i drugima.

Ekipe su se natjecale na ukupno šest radilišta od kojih su četiri znanje iz teorije i dva iz praktičnog dijela pružanja prve pomoći. Pobjedu je odnijela ekipa Prve Osnovne škole koja će predstavljati Gradsko društvo Crvenog križa na međužupanijskom natjecanju Karlovačke i Ličko - senjske županije. Za uspješno provedeno natjecanje zahvaljujemo svim učiteljima mentorima, članovima Odbora GDCK Ogulin, djelatnicima i volonterima GDCK Ogulin.

FEAD projekti

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, jedan je od provoditelja ( partner) projekta ”Humanitarni paket za Središnju Hrvatsku”- FEAD II

Hrvatski Crveni križ (HCK) nositelj je projekta „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“. Projekt je odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a financiran je iz Fonda europske pomoći za najugroženije.

Cilj projekta je podjelom paketa hrane i higijenskih potrepština pomoći najsiromašnijim sugrađanima koji žive ispod granice siromaštva.

Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin, u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Ogulin, utvrdilo je korisnike navedenog projekta za socijalno ugrožene na svom području koji su većinom korisnici minimalne zajamčene naknade.

PUK MDOMSP

Starije osobe imaju zajedničku poveznicu kronološku dob i smanjene funkcionalne sposobnosti nastale u procesu starenja. Po svim drugim karakteristikama radi se o različitim individualnostima s različitim navikama i potrebama, koje zahtijevaju ponudu najrazličitijih usluga kako bi mogle nastaviti život što sličniji životu kakav su imale u mlađoj dobi. Sadašnje starije osobe za razliku od ranijih generacija su obrazovanije i materijalno neovisnije od obitelji. To su u najvećem broju slučajeva osobe koje su tijekom života i radnog vijeka participirale u stvaranju društvenog bogatstva, pa u starosti s pravom očekuju da imaju pristup tim bogatstvima u cilju zadovoljavanja svojih potreba. Na društvu je da im to osigura.

Projekt Pomoć u kući Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku započeli smo 2014. i provodimo ga još i danas. Glavni povod projekta bio je osigurati kvalitetniju socijalnu skrb za starije osobe u RH te omogućiti pružateljima usluga pristup sredstvima za financiranje usluga za starije osobe u zajednici koje nisu obuhvaćene zakonom o socijalnoj skrbi, a starijim osobama povećavaju kvalitetu života i omogućavaju što dulji ostanak starijih osoba u vlastitom domu.

Ciljevi projekta su organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Ovim projektom obuhvaćeno 20 korisnika starije životne dobi. 

Program Pomoći u kući Karlovačke županije

Program Pomoći u kući Karlovačke županije ima pozitivan utjecaj na osobe starije životne dobi, ali i na širu zajednicu i druge ustanove koje pružaju neki vid pomoći starijim i oboljelim osobama. Projekt skrbi o  starijim osobama, a osobito potiče razvoj socijalnih usluga za starije osobe u njihovim domovima radi što duljeg nastavka življenja u vlastitom okruženju te poboljšava kvalitetu života starijih i oboljelih osoba te sprječava institucionalizaciju. Nositelj projekta je HCK GDCK Ogulin, a projekt je financiran od strane Karlovačke županije. 

Ovaj program utječe na osobe koje imaju šifru palijativnog pacijenta na području djelovanja HCK GDCK Ogulin. Na spomenutom području živi velik broj osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prema potrebi za pomoći druge osobe. Nadležni Centar za socijalnu skrb izdaje rješenja za besplatne usluge pomoći u kući, no velik broj osoba nema pravo na pomoć u kući jer nisu uključeni u program Javnih radova ili zbog nekoliko kuna većih primanja od socijalnog minimuma. S obzirom da postoji potreba pružanja usluga pomoći i osobama iznad propisanog socijalnog minimuma HCK GDCK Ogulin se prijavio na natječaj Karlovačke županije za pružanje usluga pomoći u kući i počeo s projektom 2017. godine te ga kontinuirano provodi sve do danas. U projekt je uključeno otprilike 10 osoba kojima je potrebna pomoć u kući. 

Glavne aktivnosti koje se provode u sklopu projekta Pomoći u kući Karlovačke županije su dostava namirnica, održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarivanju raznih prava, pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika…

PROJEKT „ZAŽELI“ NA PODRUČJU GRADA OGULINA TE OPĆINA TOUNJ I SABORSKO

Zahvaljujući projektu Zaželi, posao je pronašlo 10 teže zapošljivih žena u punom radnom vremenu  koje skrbe o 45 starijih, bolesnih i nemoćnih osoba s područja grada Ogulina te općina Tounj i Saborsko.

Kroz projekt se krajnjim korisnicima osigurava pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pripremi hrane, brizi o higijeni, te u održavanju čistoće stambenih prostora. Da bi uspješno mogle obavljati ove zadaće zaposlenice su tijekom projekta prošle nužnu edukaciju. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin. Partneri su Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Karlovac, Centar za socijalnu skrb Ogulin, te općine Saborsko i Tounj. Projekt je sufinancirala Europska unija.

Projekt je započeo 01. kolovoza 2018.  i trajat će sve do kraja studenog 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta veća je od 2,5 milijuna kuna.

Dnevni boravak za starije Crvenog križa Ogulin

Naziv projekta: Dnevni boravak za starije Crvenog križa Ogulin

Cilj: Povećanje kvalitete života starijih osoba s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice, sprečavanje institucionalizacije i razvijanje međugeneracijske solidarnosti  na području djelovanja GDCK Ogulin

Posebni ciljevi:

  1. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena u dnevnom boravku kroz provođenje radionica i svakodnevnog druženja
  2. Razvijanje i organiziranje volonterstva, međugeneracijske solidarnosti, osjećaja pripadnosti i sigurnosti kroz aktivnosti i izlete
  3. Razvijanje partnerskih odnosa s partnerima na projektu i ostalima s područja djelovanja GDCK Ogulin

Nositelj projekta: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

Partneri na projektu:

Grad Ogulin

Ukupna vrijednost projekta: 170.000,00 kuna po godini provedbe

Razdoblje provedbe: 3 godine. Razdoblje provedbe prve godine je od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uz sufinanciranje grada Ogulina

Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina (KK.08.1.3.04.0162)

Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina projekt je financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. g.  Prijavljen je u sklopu poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin s partnerom Gradom Ogulinom, a ukupna vrijednost projekta je 10.914.637,85 HRK.

U sklopu projekte provesti će se adaptacija i opremanje objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina.

Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina (KK.08.1.3.04.0162)

Unapređenje socijalne infrastrukture Grada Ogulina projekt je financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. g.  Prijavljen je u sklopu poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin s partnerom Gradom Ogulinom, a ukupna vrijednost projekta je 10.914.637,85 HRK.

U sklopu projekte provesti će se adaptacija i opremanje objekta za pružanje usluga poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Ogulina.